El procés de codisseny de l’edifici de cohabitatge Cirerers