La teva proposta

Si vols compartir informació amb tots els agrupats d’AuS, omple aquest formulari.

Un cop revisada la notícia, la incorporarem al newsletter d’AuS que s’envia els dilluns, amb una periodicitat quinzenal, per tant si es tracta d’un esdeveniment cal que ho enviïs amb antelació

Formulari difusió news
* Necessari
Títol de l'activitat proposada *
acte, jornada, curs, notícia, nota de premsa, web d'interès o el que ens vulguis fer arribar
La vostra resposta
Data inici, horari
DD
/
MM
/
AAAA
Hora
:
Organitza
La vostra resposta
enllaç on trobar més informació *
La vostra resposta
Ets soci/a d'AuS? *
Dades de contacte *
nom i e-mail en cas de què necessitem contactar-te
La vostra resposta
Envia
No envieu mai contrasenyes a través de Formularis de Google.
Google no ha creat ni aprovat aquest contingut. Informeu d'un ús abusiu - Condicions del Servei
 
 
https://www.gstatic.com/_/freebird/_/js/k=freebird.v.ca.EGFnehUsi1o.O/rt=j/d=1/rs=AMjVe6hToaNWO_Ovp1ve76rzSrzRkPQ0Ig/m=viewer_base