2 Comments

  1. CAMBIO CLIMÁTICO Y CIUDADES: ¿QUÉ PODEMOS HACER?
    20 març 2013 @ 11:01

    […] Acceder a la información […]

  2. Canvi climàtic i ciutats: què hi podem fer?
    13 març 2013 @ 12:27

    […] Més informació i inscripció aquí. […]