Presentació de l’estudi “Impacte en la salut de la rehabilitació energètica d’edificis residencials”