Obtenció, propietats i classificació de la fusta com a material constructiu