El sector de l’edificació pot contribuir a mitigar el canvi climàtic?