cv ponents

Xavier García Casals és Dr Enginyer Aeronàutic per la UPM. La seva activitat professional ha estat vinculada a les energies renovables i l’eficiència energètica des de les tres dimensions possibles: Educació (professor universitari a l’Escola d’Enginyeria Industrial durant 16 anys), Investigació (IIT, col·laboracions amb CIEMAT), i Consultoria (en diferents empreses i cooperatives de consultoria en eficiència, sostenibilitat i renovables, i com a freelance). Actualment treballa com a consultor freelance en els següents camps: Modelatge energètic d’edificis (per certificació LEED i per optimització de dissenys), elaboració i quantificació d’estratègies energètiques amb criteris de sostenibilitat per a desenvolupaments urbans, consultoria tècnica en sistemes d’energies renovables (modelatge de components , avaluació d’acompliment de centrals, due diligence, especialment de centrals termosolars), i elaboració d’escenaris d’integració d’energies renovables en el sistema energètic.

Emili García-Ladona és Doctor en Física i investigador de l’Institut de Ciències del Mar (ICM – CSIC) de Barcelona des de 1995. Ha estat cap del Departament d’Oceanografia Física i és actualment vicedirector tècnic de l’ICM. Les seves línies de recerca estan focalitzades sobre variabilitat de mesoescala a l’oceà, dinàmica de la circulació del Mediterrani Occcidental, processos de dispersió, dinàmica lagrangiana, etc., combinant mesures de camp, modelització numèrica i tècniques avançades d’anàlisi de dades. Va contribuir en les tasques de seguiment i monitorització durant la crisi del Prestige i és coautor d’un treball de recerca recentment publicat on s’analitza la viabilitat d’un camvi de l’actual model energètic en front del progressiu esgotament dels combustibles fòssils.

Torna

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *