GT2

PETJADA CARBONI DELS MATERIALS 

Coordinator: Albert Sagrera 
Contact: aus.gruptreball2@gmail.com

REPTES


La inclusió de les emissions generades en el cicle de vida dels materials de construcció al CTE 2024.

 

ESTRATÈGIA


Ús de materials de construcció descarbonitzats, produïts en cicle tancat i en estratègies de re-valorització territorial.