GT3

REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA

Coordinador/a Grup: Anaïs Bas, Cèlia Navarro, Carina Artigas i Greta Tresserra
Contacte: aus.gruptreball3@gmail.com

REPTES


ESTRATÈGIA


Garantir una habitabilitat que es defineix des de l’habitació fins a la ciutat, fins l’accés als serveis que ens asseguren una vida digna.

Definir un model de regeneració urbana, de transformació dels serveis de suport a l’habitabilitat.
Conferir una altra relació amb el territori harmonitzant amb els vincles urbano-rurals.

Garantir que la rehabilitació i la regeneració urbana assoleixin els objectius europeus de descarbonització.