Instal·lacions innovadores i eficients en habitatges plurifamiliars. Metodologia i casos d’èxit