Arquitectes per la Sostenibilitat

AUS ARQUITECTES

AUS defensa hàbitats sostenibles per al benestar del planeta i els seus habitants. Busquem un món que combati el canvi climàtic, minimitzi la demanda energètica i els residus, i preservi el patrimoni natural. Apostem per un model arquitectònic i urbanístic lliure de carboni, eficient, culturalment arrelat i impulsor de transformació social.

GRUPS DE TREBALL

S’han creat 5 grups de treball. Cada iniciativa desenvoluparà una tasca d’investigació, anàlisi i posada en comú dels resultats obtinguts amb la finalitat d’obtenir una imatge més àmplia i consolidada sobre la situació actual de cada temàtica.

Aquesta investigació servirà com a punt de partida per a iniciar projectes que donin solucions eficients, i serveixin com a eines per a promoure els valors de l’agrupació.

GRUPS DE TREBALL

S’han creat 5 grups de treball des d’on cada iniciativa desenvoluparà una tasca d’investigació, anàlisi i posada en comú dels resultats obtinguts amb la finalitat d’obtenir una imatge més àmplia i consolidada sobre la situació actual de cada temàtica.

Aquesta investigació servirà com a punt de partida per a iniciar projectes que donin solucions eficients, i serveixin com a eines per a promoure els valors de l’agrupació.

BENEFICIS

Si comparteixes la nostre visió sobre l’arquitectura, i vols col·laborar o participar activament a l’agrupació, t’animem a agrupar-te.
Totes aquelles persones que comparteixin els nostres interessos es poden agrupar sense la necessitat de ser arquitecte/a o estar col·legiat/da.

Participa

PARTICIPA EN ELS GRUPS DE TREBALL

Descomptes

EN FORMACIÓ, ENTRADES ESDEVENIMENTS, JORNADES, TALLERS

Visibilitat

A LA WEB D’AUS I A LES NOSTRES XXSS i molt més: pertany a una xarxa d’aliats, rebràs la nostre Newsletter, preferència a l’hora de participar en les activitats…