Si comparteixes la nostra visió sobre l'arquitectura i tens interès en col·laborar o participar activament en la nostra agrupació, t'invitem a unir-te. Totes les persones que sintonitzin amb els nostres interessos poden integrar-se al nostre grup, sense que sigui necessari ser arquitecte/a o estar col·legiat/da.
Com registrar-te?
1. Descarrega el full d'inscripció juntament amb el formulari SEPA, i omple'ls amb les teves dades personals.
2. Fes-nos arribar aquests dos documents a través d'un correu electrònic a agrupacions@coac.net.
3. En un termini màxim de 7 dies laborables, rebràs un correu electrònic confirmant la teva inscripció. Agraeïm la teva paciència mentre processem la teva sol·licitud.
4. A continuació, rebràs un altre correu de part d'AUS, on t'informarem sobre els grups de treball existents i com pots integrar-te en ells.
Moltes gràcies per el teu interès en AUS
 • L’Agrupació estarà composta pels membres numeraris, pels membres col·laboradors i pels membres partícips.

  Seran membres NUMERARIS de l’AuS tots aquells Arquitectes que vulguin formar-ne part i compleixin els requisits següents:
  a . Ser Arquitectes col·legiats en el COAC.
  b. No haver estat sancionats per falta deontològica, o per sanció administrativa o penal que comporti la inhabilitació per l’exercici de la professió, llevat del cas de rehabilitació o cancel·lació de la sanció.
  c. Trobar-se al corrent en l’acompliment de les obligacions econòmiques envers el COAC

  Seran membres COL·LABORADORS de l’AuS tots aquells arquitectes no col·legiats, altres professionals i estudiants que desenvolupin llurs tasques professionals o de formació en el camp de l’arquitectura o la
  Sostenibilitat, que vulguin formar-ne part i siguin presentats a la Junta Directiva per dos membres numeraris de l’AuS.

  Seran membres PARTÍCIPS totes aquelles persones físiques o jurídiques que, per llurs aportacions a l’AuS, puguin merèixer aquesta condició. Aquests membres seran nomenats per l’Assemblea General, a proposta motivada de la Junta Directiva i tindran el dret d’assistència i veu a les assemblees i a exercir totes les funcions que la Junta i l’Assemblea els hi atorgui, llevat les de representació de l’Agrupació.