QUI
SOM?

AUS ARQUITECTES

AUS defensa hàbitats sostenibles per al benestar del planeta i els seus habitants. Busquem un món que combati el canvi climàtic, minimitzi demanda energètica i residus, i preservi el patrimoni natural. Apostem per un model arquitectònic i urbanístic lliure de carboni, eficient, culturalment arrelat i impulsor de transformació social.

MISSIÓ

La salut i el benestar dels seus habitants. Creiem necessari, per tant, promoure millors pràctiques dins la professió que contribueixin a aquesta transició, exigir marcs legals coherents amb els objectius de descarbonització i eines de finançament, i conscienciar a la societat en general. Però no construirem aquesta visió de l’arquitectura sostenible que necessitem del no-res, sinó incidint en els processos que estan determinant el futur. Construirem visions treballant sobre els problemes que es plantegen ara i a cada moment.

Visió

Volem un món més sostenible, amb models de desenvolupament que contribueixin a la mitigació i a l’adaptació al canvi climàtic, a la reducció de la demanda energètica global i de producció de residus, i que assegurin la correcta conservació del patrimoni natural. Creiem en una visió del territori diferent, de recuperació del seu potencial productiu, tant de recursos com de models de gestió i d’habitabilitat. Per això, pensem que hem d’estar en els grans debats territorials que determinen el model productiu que ha de coadjuvar a una societat sostenible.

Visió

Volem un món més sostenible, amb models de desenvolupament que contribueixin a la mitigació i a l’adaptació al canvi climàtic, a la reducció de la demanda energètica global i de producció de residus, i que assegurin la correcta conservació del patrimoni natural. creiem en una visió del territori diferent, de recuperació del seu potencial productiu, tant de recursos com de models de gestió i d’habitabilitat. i per això pensem que hem d’estar en els grans debats territorials que determinen el model productiu que ha de coadjuvar a una societat sostenible.

Objectius

* Desenvolupar un model d’arquitectura i urbanisme sostenible, independent del carboni i de les fonts energètiques no renovables.

* Promoure l’eficiència en l’ús de recursos, buscant minimitzar l’impacte ambiental i maximitzar la utilització responsable d’aquests.

* Valorar i respectar l’arrelament cultural i territorial, integrant la identitat local per a preservar l’herència històrica i enfortir el sentit de pertinença.

* Actuar com un motor de transformació en la societat, fomentant l’adopció de pràctiques i polítiques que promoguin un desenvolupament més sostenible.

Objectius

* Desenvolupar un model d’arquitectura i urbanisme sostenible, independent del carboni i de les fonts energètiques no renovables.

* Promoure l’eficiència en l’ús de recursos, buscant minimitzar l’impacte ambiental i maximitzar la utilització responsable d’aquests.

* Valorar i respectar l’arrelament cultural i territorial, integrant la identitat local per a preservar l’herència històrica i enfortir el sentit de pertinença.

* Actuar com un motor de transformació en la societat, fomentant l’adopció de pràctiques i polítiques que promoguin un desenvolupament més sostenible.

Junta Directiva

La Junta d’AUS entra al segon any amb renovacions, incorporant nous membres i consolidant l’Agenda 2026, adoptada pel COAC i CSCAE, per guiar la descarbonització arquitectònica.

Amb una visió transversal generacional, la Junta combina diversos perfils professionals, apostant per la sostenibilitat, la col·laboració intergeneracional i l’equitat de gènere en les seves accions.

EL NOSTRE EQUIP

Albert Cuchí

President

Arquitecte (ETSAB 1983) i professor a l’UPC al Vallès. Especialitzat en sostenibilitat i arquitectura, ha dirigit 20 tesis i assessora administracions. Membre del GTR.

Greta Tresserra

Vicepresidenta

Arquitecta (ETSAV 2007) especialitzada en sostenibilitat urbana amb trajectòria internacional en entitats com UN-Habitat. Professora en universitats globals i vocal del COAC en Sostenibilitat i Innovació.

Toni Escudé

Vicepresident

Arquitecte de l’ETSAB en arquitectura sostenible i saludable, amb formació avançada en Baubiologie i gestió energètica. Certificat en VERDE, DGNBe, BREEAM i Passivhaus. Director a 011h Sustainable Construction.

Sonia Hernández

Secretària

Arquitecta (ETSAB) amb més de dotze anys d’experiència en arquitectura saludable, fundadora d’Arquitectura Sana. Perfil docent (directora de postgrau i tutora del màster de Bioconstrucció) i experiència creant espais per al confort i salut. Assessora entitats públiques i privades en criteris de salut en arquitectura.

Anaïs Bas

Tresorera

Arquitecta de l’ETSAV i socia de Cíclica Arquitectura. Coordina projectes de transició energètica en urbanisme i rehabilitació, amb enfocament en cultura energètica i cooperació ciutadana.

Jade Serra

Vocal

Arquitecta (ETSAB 2009) especialitzada en construcció eficient i saludable. Cofundadora de Slow Studio, gestiona projectes i lidera recerca sobre arquitectura amb zero impacte ecològic. Formada a ETSAB, TKK Helsinki, amb màsters de La Salle i IEB.

Oriol Roselló

Vocal

Arquitecte de l’ETSAV establert a Banyoles, on he desenvolupat projectes amb tècniques tradicionals, posant els artesans com a protagonistes. Sense una visió nostàlgica, creiem que els materials preindustrials dominaran l’arquitectura futura.

Albert Sagrera

Vocal

Arquitecte (ETSAB 1998), soci fundador de la cooperativa Sociedad Orgánica el 2004. Actualment, treballa com a assessor ambiental promocionant arquitectura amb enfocament d’economia circular, tancant cicles materials i gestionant eficientment energia i recursos. Abans, va col·laborar amb ITeC (1995-2003) en recerca d’Entorn i Construcció.

Valentina Li Pluma

Vocal

Arquitecta (LA SAPIENZA, Roma) Master IEB en Bioconstrucción y Postgrado en Arquitectura Ambiental y Urbanismo Sostenible (LaSalle).

Docente en el Postgrado de Arquitectura Saludable y Bioconstrucción en la Escola Sert. Fundadora del estudio Arquitectura y Entorno, apasionada de revocos de arcilla y técnicas tradicionales.

Alfonso Godoy

Vocal

Arquitecte (ULPGC) i Màster en Sostenibilitat (UPC). Assessor ambiental i cofundador de la cooperativa arqbag, entenent l’arquitectura com gestió transversal de recursos. Des de 2017, professor associat a la UPC.

STAY TUNNED!