GT2
PETJADA DE CARBONI DELS MATERIALS

Coordinador/a Grup:

Albert Sagrera y Jade Serra

Contacte:

aus.gruptreball2@gmail.com

OBJETCIU

Les emissions associades al sector de l’edificació (així com altres impactes ambientals) representen més d’un terç de les emissions globals de la societat. La part corresponent als materials de construcció representen al voltant de l’11% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a nivell mundial. Avançar cap a un entorn construït descarbonitzat implica avaluar l’impacte mediambiental i sobre la salut al llarg de tot el cicle de vida d’un edifici, des de la producció dels seus materials, passant per la seva posada en obra, fase d’ús i desmantellament al final de la seva vida útil. La recent directiva europea EPBD, l’esborrany de la qual va ser aprovat el mes de març passat de 2023, marca el primer pas cap a la regulació de l’impacte del carboni en la construcció, les emissions de CO2 de la qual hauran de ser declarades per a totes les noves construccions a partir de 2027. Diversos països europeus -Finlàndia, França, Dinamarca, Bèlgica o Països Baixos, entre altres- s’han avançat a la regulació europea i ja disposen de fulls de ruta de descarbonització en vigor, que no sols exigeixen el còmput, sinó també limiten les emissions de CO₂ i altres impactes associats als processos de construcció. L’objectiu principal del nostre grup de treball és actuar com a lobby d’acció per a reclamar i col·laborar en la descarbonització del sector de la construcció a través de la recerca, divulgació i acció directa, al costat de grups i associacions afins, així com amb l’administració.

EN QUÈ ESTEM TREBALLANT

El GT2 es divideix en diferents subgrups de treball d’àmbits temàtics necessaris per a donar resposta als objectius plantejats (subratllats a continuació). Els principals temes tractats són: recerca de fulls de ruta de descarbonització de la construcció implementats per diferents països de la UE, a través de l’estudi de les regulacions, marcs d’implementació i recorregut, i mitjançant el contacte amb arquitectes i associacions a nivell internacional. Anàlisi de com els fulls de ruta incorporen altres impactes ambientals, sobretot en el que fa referència a aspectes relacionats amb la salut i la bihoabitabilidad. Estudi i revisió crítica dels fulls de ruta de descarbonització dels materials industrialitzats tant a nivell nacional com internacional. Anàlisi de l’impacte ambiental del sector i els materials per a disposar de dades fiables i contínues que ens permetin justificar la necessitat d’actuar i minimitzar-los. Avaluació de l’estat de l’art i dels reptes a curt i mitjà termini de les declaracions ambientals de producte. Participació en el primer projecte de càlcul de la petjada de carboni de l’edificació residencial a Espanya, INDICATE, finançat per la Fundació Laudes, liderat per GBCe i la Universitat de Sevilla i desenvolupat en col·laboració amb associacions i administracions destacades del sector. Desenvolupament de la primera eina de còmput d’emissions de CO₂ del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en col·laboració amb ITeC, d’ús gratuït per a tots els col·legiats i que permetrà disposar d’una referència d’emissions de nous edificis en diferents novells d’aproximació. Elaboració de publicacions divulgatives que recullen el camí necessari a dur a terme en el nostre sector, en relació al full de ruta de descarbonització al nostre país, i el paper necessari de la descarbonització dels materials industrialitzats.

QUÈ HEM ACONSEGUIT

  • Hem participat activament en la primera jornada de descarbonització de la construcció, celebrada en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya el passat 23 de novembre de 2022, a la qual van assistir més de 300 persones i amb presència de diferents autoritats rellevants en l’àmbit espanyol i internacional.
  • Estem elaborant dues publicacions divulgatives en relació amb la descarbonització del sector de la construcció, que recullen el treball de cada subgrup realitzat fins ara. Participació en diferents projectes europeus i nacionals en relació amb la implementació de còmput i limitació d’emissions de CO₂ en el sector de la construcció al nostre país.

PROJECTES REALITZATS

  • Preparació i participació de la nova jornada de tardor de descarbonització coorganitzada pel COACCSCAE i el ACE.
  • EINA DE CÒMPUT D’EMISSIONS. Eina desenvolupada en col·laboració amb ITeC que permetrà el primer còmput d’emissions d’edificis de nova construcció visats a Catalunya.
  • PROJECTE INDICATE. El projecte Indicate finançat per la Laudes Foundation i coordinat per GBCe i Universitat de Sevilla té l’objectiu d’establir el primer índex de referència d’emissions dels edificis del sector residencial al nostre país.

ÚLTIMES ACTIVITATS

SEGÜENT REUNIÓ

Els grups de treball estan destinats als membres de AUS. No obstant això, si és del teu interès ser membre, et convidem a participar i assistir a una reunió del nostre grup de treball sense agrupar-te. La majoria de les nostres reunions es realitzen online.

Per a sol·licitar l’enllaç d’accés, si us plau envia un correu a aus.gruptreball2@gmail.com.