GT2
PETJADA DE CARBONI DELS MATERIALS

Coordinador/a Grup:

Albert Sagrera y Jade Serra

Contacte:

aus.gruptreball2@gmail.com

OBJETCIU

Les emissions associades al sector de l’edificació (així com altres impactes ambientals) representar més d’un terç de les emissions globals de la societat. La part corresponent als materials de construcció representen al voltant de l’11% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a nivell mundial. Avançar cap a un entorn construït descarbonizado implica avaluar l’impacte mediambiental i sobre la salut al llarg de tot el cicle de vida d’un edifici, des de la producció dels seus materials, passant per la seva posada en obra, fase d’ús i desmantellament al final de la seva vida útil. La recent directiva europea EPBD l’esborrany de la qual va ser aprovat el mes de març passat de 2023 marca el primer pas cap a la regulació de l’impacte del carboni en la construcció les emissions de la qual de CO2 hauran de ser declarades per a totes les noves construccions a partir de 2027. Diversos països europeus -Finlàndia, França, Dinamarca, Bèlgica o Països Baixos, entre altres- s’han avançat a la regulació europea i ja disposen de fulls de ruta de descarbonització en vigor que no sols exigeixen el còmput sinó també limiten les emissions de CO₂ i altres impactes associats als processos de construcció. L’objectiu principal del nostre grup de treball és actuar com a lobby d’acció per a reclamar i col·laborar en la descarbonització del sector de la construcció a través de la recerca, divulgació i acció directa, al costat de grups i associacions afins, així com amb l’administració.

OBJETCIU

Les emissions associades al sector de l’edificació (així com altres impactes ambientals) representar més d’un terç de les emissions globals de la societat. La part corresponent als materials de construcció representen al voltant de l’11% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a nivell mundial. Avançar cap a un entorn construït descarbonizado implica avaluar l’impacte mediambiental i sobre la salut al llarg de tot el cicle de vida d’un edifici, des de la producció dels seus materials, passant per la seva posada en obra, fase d’ús i desmantellament al final de la seva vida útil. La recent directiva europea EPBD l’esborrany de la qual va ser aprovat el mes de març passat de 2023 marca el primer pas cap a la regulació de l’impacte del carboni en la construcció les emissions de la qual de CO2 hauran de ser declarades per a totes les noves construccions a partir de 2027. Diversos països europeus -Finlàndia, França, Dinamarca, Bèlgica o Països Baixos, entre altres- s’han avançat a la regulació europea i ja disposen de fulls de ruta de descarbonització en vigor que no sols exigeixen el còmput sinó també limiten les emissions de CO₂ i altres impactes associats als processos de construcció. L’objectiu principal del nostre grup de treball és actuar com a lobby d’acció per a reclamar i col·laborar en la descarbonització del sector de la construcció a través de la recerca, divulgació i acció directa, al costat de grups i associacions afins, així com amb l’administració.

EN QUÈ ESTEM TREBALLANT

El GT2 es divideix en diferents subgrups de treball d’àmbits temàtics necessaris per a donar resposta als objectius plantejats (subratllats a continuació). Els principals temes tractats són: Recerca de fulls de ruta de descarbonització de la construcció implementades per diferents països de la UE a través de l’estudi de les regulacions, marcs d’implementació i recorregut i mitjançant el contacte amb arquitectes i associacions a nivell internacional. Anàlisi de com els fulls de ruta incorporen altres impactes ambientals, sobretot en el que fa referència a aspectes relacionats amb la salut i la bihoabitabilidad. Estudi i revisió crítica dels fulls de ruta de descarbonització dels materials industrialitzats tant a nivell nacional com internacional. Anàlisi de l’impacte ambiental del sector i els materials per a disposar de dades fiables i contínues que ens permetin justificar la necessitat d’actuar i minimitzar-los. Avaluació de l’estat de l’art i dels reptes a curt i mitjà termini de les declaracions ambientals de producte i les bases de taos ambientals per a Participació en el primer projecte de càlcul de la petjada de carboni de l’edificació residencial a Espanya, INDICATE (enllaç), finançat per la Fundació Laudes, liderat per GBCe i la Universitat de Sevilla i desenvolupat en col·laboració amb associacions i administracions destacades del sector. Desenvolupament de la primera eina de còmput d’emissions de CO₂ del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en col·laboració amb ITeC (enllaç) d’ús gratuït per a tots els col·legiats i que permetrà disposar d’una referència d’emissions de nous edificis en diferents novells d’aproximació. Elaboració de publicacions divulgatives que recullen el camí necessari a dur a terme en el nostre sector en relació al full de ruta de descarbonització al nostre país i el paper necessari de la descarbonització dels materials industrialitzats.

EN QUÈ ESTEM TREBALLANT

El GT2 es divideix en diferents subgrups de treball d’àmbits temàtics necessaris per a donar resposta als objectius plantejats (subratllats a continuació). Els principals temes tractats són: Recerca de fulls de ruta de descarbonització de la construcció implementades per diferents països de la UE a través de l’estudi de les regulacions, marcs d’implementació i recorregut i mitjançant el contacte amb arquitectes i associacions a nivell internacional. Anàlisi de com els fulls de ruta incorporen altres impactes ambientals, sobretot en el que fa referència a aspectes relacionats amb la salut i la bihoabitabilidad. Estudi i revisió crítica dels fulls de ruta de descarbonització dels materials industrialitzats tant a nivell nacional com internacional. Anàlisi de l’impacte ambiental del sector i els materials per a disposar de dades fiables i contínues que ens permetin justificar la necessitat d’actuar i minimitzar-los. Avaluació de l’estat de l’art i dels reptes a curt i mitjà termini de les declaracions ambientals de producte i les bases de taos ambientals per a Participació en el primer projecte de càlcul de la petjada de carboni de l’edificació residencial a Espanya, INDICATE (enllaç), finançat per la Fundació Laudes, liderat per GBCe i la Universitat de Sevilla i desenvolupat en col·laboració amb associacions i administracions destacades del sector. Desenvolupament de la primera eina de còmput d’emissions de CO₂ del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en col·laboració amb ITeC (enllaç) d’ús gratuït per a tots els col·legiats i que permetrà disposar d’una referència d’emissions de nous edificis en diferents novells d’aproximació. Elaboració de publicacions divulgatives que recullen el camí necessari a dur a terme en el nostre sector en relació al full de ruta de descarbonització al nostre país i el paper necessari de la descarbonització dels materials industrialitzats.

QUÉ HEMOS LOGRADO

  • Hemos participado activamente en la primera jornada de descarbonización de la construcción celebrada en el Colegio de Arquitectos de Cataluña el pasado 23 de noviembre de 2022 a la que asistieron más de 300 personas y con presencia de distintas autoridades relevantes a nivel español e internacional.
  • Estamos elaborando dos publicaciones divulgativas en relación con la descarbonización del sector de la construcción que recogen el trabajo de cada subgrupo realizado hasta ahora. Participación en distintos proyectos europeos y nacionales en relación con la implementación de cómputo y limitación de emisiones de CO2 en el sector de la construcción en nuestro país.

QUÉ HEMOS LOGRADO

  • Hemos participado activamente en la primera jornada de descarbonización de la construcción celebrada en el Colegio de Arquitectos de Cataluña el pasado 23 de noviembre de 2022 a la que asistieron más de 300 personas y con presencia de distintas autoridades relevantes a nivel español e internacional.
  • Estamos elaborando dos publicaciones divulgativas en relación con la descarbonización del sector de la construcción que recogen el trabajo de cada subgrupo realizado hasta ahora. Participación en distintos proyectos europeos y nacionales en relación con la implementación de cómputo y limitación de emisiones de CO2 en el sector de la construcción en nuestro país.

PROYECTOS REALIZADOS

  • Preparación y participación de la nueva jornada de otoño de descarbonización coorganizada por el COAC, CSCAE y el ACE.
  • HERRAMIENTA DE CÓMPUTO DE EMISIONES. Herramienta desarrollada en colaboración con ITeC que permitirá el primer cómputo de emisiones de edificios de nueva construcción visados en Cataluña.
  • PROYECTO INDICATE. El proyecto Indicate financiado por la Laudes Foundation y coordinado por GBCe y Universidad de Sevilla tiene el objetivo de establecer el primer índice de referencia de emisiones de los edificios del sector residencial en nuestro país.

PROYECTOS REALIZADOS

  • Preparación y participación de la nueva jornada de otoño de descarbonización coorganizada por el COAC, CSCAE y el ACE.
  • HERRAMIENTA DE CÓMPUTO DE EMISIONES. Herramienta desarrollada en colaboración con ITeC que permitirá el primer cómputo de emisiones de edificios de nueva construcción visados en Cataluña.
  • PROYECTO INDICATE. El proyecto Indicate financiado por la Laudes Foundation y coordinado por GBCe y Universidad de Sevilla tiene el objetivo de establecer el primer índice de referencia de emisiones de los edificios del sector residencial en nuestro país.

ÚLTIMAS ACTIVIDADES

SEGÜENT REUNIÓ

Els grups de treball estan destinats als membres de AUS. No obstant això, si és del teu interès ser membre, et convidem a participar i assistir a una reunió del nostre grup de treball sense agrupar-te. La majoria de les nostres reunions es realitzen en línia.

Per a sol·licitar l’enllaç d’accés, si us plau envia un correu a aus.gruptreball1@gmail.com.