Convocatòria d’Assemblea i eleccions 2017

enllaç a l’acta de l’assemblea

La Junta Directiva de l’Agrupació Arquitectes i Sostenibilitat, AuS, reunida en sessió de data 12 de juny, convoca l’Assemblea General Extraordinària el DILLUNS 2 D‘OCTUBRE DE 2017 a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona, a la seu del COAC de Plaça Nova 5, Barcelona, amb el següent ORDRE DEL DIA:

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior
Eleccions per a renovar tots els càrrecs de la Junta Directiva
Precs i preguntes

Per a facilitar la participació a les eleccions es detallen a continuació les, normes relatives a les eleccions aprovades per la Junta Directiva de l’Agrupació i referències o transcripció d’articles del Reglament de l’Agrupació AuS relatius al tema.

Barcelona, 7 de juliol de 2017

La Secretària, Marta Fernández

llistat d’agrupats i agrupades

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.