Jornada dedicada a les novetats del CTE

Nova exigència bàsica DB-HS6 “Protecció davant el gas radó”

Modificacions DB-HE “Estalvi d’energia”

Lloc: sessió oberta online
Data: dilluns 25 de maig, de 18:30 h a 20:00

El proper dilluns tindrem la oportunitat de conèixer les recents novetats del CTE que afecten els DB HS i DB HE
 
El programa és el següent:
 
18:30h  Presentació a càrrec de Núria Pedrals, presidenta de AuS
 
18:35h  DB-HS6 “Protecció davant el gas radó”, a càrrec de Eva París, Cap d’Area del Control del Parc, Ordenació i de R+D+I de l’Edificació, Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge.
 
La Directiva 2013/59EURATOM estableix normes de seguretat bàsiques per a la protecció contra els perills derivats de l’exposició a radiacions ionitzants. Mitjançant la incorporació de la nova secció de protecció davant al gas radó (HS6), es realitza una transposició parcial d’aquesta Directiva.
 
19:10h DB-HE “Estalvi d’energia”, a càrrec de Fabián López, Dr. Arquitecte, especialista en energia, soci fundador de Societat Orgànica
 
A través del CTE es transposen en el marc reglamentari espanyol algunes Directives europees, com és el cas de la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiència energètica del edificis. Aquesta directiva estableix la obligació de revisar i actualitzar els requisits mínims d’eficiència energètica periòdicament per adaptar-los als avenços tècnics del sector de la construcció. Per això es fa necessària una nova revisió del DB HE, que afecta totes les seves exigències
 
Al següents links hi trobareu més informació:
             
https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentos-complementarios/documento-divulgativo-rd732.html
 
https://www.arquitectes.cat/ca/resum-actualitzacio-db-he-2020%20

 

Enllaç per seguir la sessió

NOTA: Haureu d’accedir com a “Convidat”

 

2 comentaris. Leave new

 • toni ortego amat
  maig 20, 2020 9:43 am

  Bon dia.
  Voldria inscriure’ma a aquesta xerrada que feu el 25 de maig de 18,30 a 20h sobre aquestes novetats del CTE.

  Salutacions,

  • Bon dia Toni, la novetat d’aquesta jornada online en obert serà que dilluns sols caldrà que entreu els assistents fent click al “enllaç per seguir la sessió” com a convidats

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.