Jornada online: dos edificis plurifamiliars amb estructura de fusta

85 HABITATGES SOCIALS A CORNELLÀ DE LLOBREGAT

19 HABITATGES EN RÈGIM COOPERATIU – LA BALMA – BARCELONA

Lloc: sessió oberta online
Data: dijous 18 de juny

Per conèixer 2 edificis plurifamiliars amb estructura de fusta que estan actualment en construcció. Tots dos han comptat amb l’assessorament ambiental de Societat Orgànica.

El programa és el següent:

18:30h Presentació a càrrec de Toni Escudé, vocal de AuS

18:35h José Toral, membre de Peris+Toral Arquitectes, l’equip redactor, junt amb Marta Peris, del projecte de 85 habitatges socials a Cornellà de Llobregat
Promogut per l’IMPSOL (Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial), el projecte va guanyar el concurs l’any 2017.
La planta general de l’edifici s’organitza en una matriu d’habitacions comunicants. Es tracta de 108 espais per planta, de dimensions similars, que eliminen passadissos, tant privats com comunitaris, per obtenir el màxim aprofitament de la planta.
La estructura conforma l’espai, ja que la dimensió dels espais vé donada per les llums òptimes del sistema estructural de panells multicapa de fusta.

19:05h Cristina Gamboa i Ernest Garriga, membres de Lacol:
De la Cooperativa LaBorda a LaBalma. Aprenentatges de la construcció amb fusta.
La Cooperativa LaBorda, primer projecte cooperatiu d’obra nova realitzat en sòl públic a la ciutat de Barcelona, va ser una oportunitat d’experimentació i innovació en l’àmbit de la sostenibilitat, redefinint el model energètic i el rol l’usuari, apostant per la construcció en fusta per a reduir l’impacte ambiental.
Els aprenentatges del procés van ser clau en la definició del projecte de la Cooperativa LaBalma, 20 habitatges en un solar de titularitat pública al Poblenou, actualment en construcció i just finalitzada l’estructura de fusta. S’establirà un diàleg entre els dos projectes, presentant les estratègies ambientals definides en cada emplaçament i l’evolució en la definició estructural i constructiva.

19:35h Albert Sagrera, soci fundador de Societat Orgànica.
Arquitecte (1998), col·labora amb l’ITeC en l’Àrea d’Investigació en el Medi Ambient i Construcció (1995-2003). Desenvolupa la seva activitat professional a Societat Orgànica (des de 2004), com especialista en l’àmbit de tancament dels cicles de materials i aigua i/o realitzant tasques d’ACV, balanços hídrics, etc.

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.