Assemblea 2 de novembre 2011

Descarrega’t aquí l’acta de l’assemblea

ACTA Assemblea General 2 de novembre de 2011

Assistents

Per ordre alfabètic: Teresa Batlle, Horacio Espeche, Fidela Frutos, Montserrat Galindo, Sergi López-Grado, Anna Manyes, Chiara Monterotti, Núria Pedrals, Manel Romero, Josep Mª Sanmartín, Bettina Schaeffer, Toni Solanas.

1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior

Anna Manyes llegeix l’acta de l’assemblea anterior, amb data de 13 d’abril. S’aprova l’acta per unanimitat.

2. Elecció del nou càrrec de Tresorer

Ja que Giovanna Carnevali, fins ara tresorera de l’agrupació, ha presentat la seva dimissió del càrrec, es realitza de nou l’elecció. Bettina Schaeffer és l’única candidata. Es vota a favor de la seva elecció per unanimitat.

3. Lectura i aprovació del pla d’actuació de 2012

Anna M. llegeix el pla d’actuació 2012, consistent en 8 projectes diferents exposats en un quadre resum. Es procedeix a debatre cadascun dels projectes, especialment quant a temes a tractar.

Jornades:

– Jornada sobre climatització. Es coincideix en què el tema es pot dividir en diverses jornades: 1)sobre la reducció de la demanda, mostrant exemples d’edificació passiva de certa entitat (terciari o habitatge col·lectiu), demostrada per estudis sobre el seu comportament tèrmic (p.ex. edifici de La Vola). 2) sobre la distribució dels sistemes de climatització (sistemes de radiació o convecció), com afecten al confort i per tant a la reducció de la demanda i la salut (p.ex. hospital de Reus). 3) sistemes alternatius de producció de climatització: geotèrmia, pous canadencs, etc. Es proposa convidar J.M. Puigdemassa, qui té experiència amb pous. 4) gestió i control de la climatització per a la millora de l’eficiència, incloent la gestió de l’arquitectura a més de les instal·lacions: possibles convidats, David Serrano de Districlima 22@ – Cofeli; Clúster Eficiència Energètica; EMTE.

– Jornada sobre blocs per a murs. Es tractaran diversos materials, com l’Ytong, termoargila, cannabric, fusta-ciment, etc. com a patrocinadors de l’acte. Es convidarà altres ponents, com la OCT, per parlar de la normativa que els afecta i disposicions tècniques generals (ponents de la universitat com Jaume Avellaneda o l’Institut Tecnològic) i algun tècnic que els hagi utilitzat recentment.

Actes de butxaca:

– Geobiologia: Toni S. proposa convidar una altra vegada l’Elisabet Silvestre

– Feng Shui: Toni S. proposa convidar algú per introduir el tema, des d’una perspectiva rigorosa.

– Nanotecnologia: Teresa B. proposa tractar la nanotecnologia als nous materials de construcció, convidant a Javier Peña de Mater FAD.

Bettina S. recorda la necessitat de la inclusió d’aspectes socials als temes tractats per AuS. Anna M. recorda el fet que en un moment donat es va tractar la participació ciutadana com a tema de fons en diversos actes, lligant-la a la sostenibilitat ambiental. En aquest any 2012 es proposa que el tema de fons pugui ser el clima mediterrani, per tal que els actes organitzats s’hi centrin. Toni S. proposa fer algun acte centrat específicament en temes socials, convidant organitzacions com ESFA o 50/50. Bettina S. proposa tractar altres aspectes socials, com els canvis en la societat – envelliment de la població – i com afecta això a la convivència social. Horacio E. proposa convidar l’autora del documental d’Altres Economies, Isabel Martínez, i el debat sobre apoderament i altres moviments arrel de la crisi de l’habitatge. Montse G. demana convidar responsables polítics als debats.

Visites d’obra:

– Visita a Cerdanyola: Fidela F. comenta que vol organitzar la visita quan s’hagin aconseguit dades sobre el funcionament de l’edifici.
– Visita a Vila-seca: Manel R. comenta que també s’està fent el monitoratge de l’edifici i que aviat es disposarà de dades.
– Visita a Martorelles: Toni S. proposa visitar la casa de Sandra Bestraten, Emili Hormias i Gabi Barbeta a Martorelles.

Reunions obertes:

A banda dels temes exposats, Teresa B. proposa explicar el projecte BECA en què hi treballa realitzant monitoratges. Bettina S. també proposa explicar el projecte SPREAD sobre la previsió de l’estil de vida del 2050 i la definició de les línies de recerca per a evitar l’empitjorament de la vida en un futur.

Trobada anual:

S’acorda organitzar un dinar a la primavera, si és possible a l’aire lliure a la EtsaV, fent-ho coincidir amb la visita d’obra.

Toni S. proposa incloure totes les propostes al pla d’acció i a la propera reunió nomenar una persona responsable per a cada acte, per tal d’encaminar la seva realització.

Anna M. explica el calendari previst de reunions, on hi ha programades reunions obertes el 1r dimecres de mes –excepte festiu o pont – ; i per al tercer dimecres de mes s’alternen reunions de gestió, de junta i assemblees.

Un cop fetes totes les aportacions s’aprova el pla d’acció per unanimitat, i s’adjunta a continuació a l’acta.

4. Lectura i aprovació del pressupost de 2012

Anna M. explica el pressupost previst per a 2012. AuS tindrà llibertat per a modificar-lo al llarg del 2012 segons es concretin els projectes que tinguin major pes. L’única premissa serà acabar l’any amb dèficit zero. S’aprova per unanimitat el pressupost, i s’adjunta a continuació a l’acta.

5. Precs i preguntes

– Inici d’AuS – Girona

Anna M. explica, segons conversa amb Jordi Caminero, les primeres impressions dels integrants d’AuS a Girona. A la primera reunió es van reunir 13 persones, la majoria de la xarxa d’Ecoarquitectura. De moment l’objectiu és aconseguir prou participació per a tenir un any de durada. Plantejament: organitzar, cada dos mesos, una trobada, consistent en una xerrada-debat o passi de documentals. Es promocionaran a través del CoAC-Girona, a més d’AuS Catalunya, i també volen establir llaços amb Catalunya Nord. De moment no es plantegen cap projecte d’envergadura, i per tant no hi ha necessitat de coordinació específica amb Barcelona; no formaran part de la Junta, el seu funcionament aquest primer any serà més informal.
L’assemblea dóna suport a aquest funcionament.

– Suport a l’Aula de l’Aigua

Toni S. explica que l’Aula de l’Aigua ha organitzat una jornada tècnica al CoAC sobre el reciclatge d’aigües grises. L’assemblea hi dóna suport i hi col·laborarà en la difusió.

– Suport a la rehabilitació de la Casa Planells

Toni S. explica que la casa Planells, de Jujol, es troba en mal estat de conservació, i que no hi ha intenció de rehabilitar-la. L’arquitecte Arturo Freddiani, inquilí de la finca, ha iniciat una campanya per demanar la seva conservació. L’assemblea acorda donar suport públic a la campanya com a institució i a animar als membres d’AuS a donar-hi suport també com a individuals.

– Enfocament de la sostenibilitat

Teresa B. exposa la seva preocupació perquè AuS, que sempre ha mantingut una amplitud de mires respecte la sostenibilitat a l’edificació, estigui decantant-se pel sector més lowtech i alternatiu, i demana que no es perdi de vista el sector més tecnològic.

– Otoño ASA

Teresa B. explica que Sergi Lopez i Lluís Grau han organitzat com a membres d’AuS una acció a Madrid emmarcada dins les activitats Otoño ASA. S’acorda que des d’AuS es donarà suport i es farà difusió de l’activitat en tant que pròpia. Sergi L. G. explica que s’ha organitzat un acte powered by Pecha Kucha el dia 2 de desembre, on espera comptar amb uns 6 ponents catalans membres d’AuS, a qui se’ls pagarà el viatge, amb l’objectiu que AuS i les pràctiques en sostenibilitat a Catalunya es donin a conèixer a Madrid.

– Revisió CTE

Teresa B. explica que des d’ASA s’està duent a terme una revisió del CTE respecte la sostenibilitat a l’edificació. Fins ara s’ha elaborat un primer qüestionari enviat a diversos professionals experts, i a partir de les respostes recollides s’ha elaborat un segon qüestionari, destinat a un públic professional més ampli. L’assemblea acorda que s’enviarà el qüestionari a tots els membres d’AuS.

1 comentari. Leave new

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.