Estudi del Código Técnico de la Edificación

Des d’ASA i d’acord amb la Secretaría de Vivienda, s’està duent a terme la revisió del CTE sota paràmetres de sostenibilitat, fent una anàlisi transversal. En aquest sentit ha realitzat el qüestionari adjunt, enviat a persones i entitats que, com AuS, tenim una opinió valuosa formada al respecte.
D’acord amb el procés de treball que es detalla en la Introducció, el qüestionari reflecteix els punts que han semblat més significatius del CTE i sobre ells ASA sol·licita la valoració, però considerant que la participació està també oberta a una resposta parcial, opinar lliurement o aportar allò que es consideri d’interès.
Convidem a tots els agrupats i agrupades d’AuS a participar-hi:
Descarregueu el qüestionari en format .doc aquí.
Envieu el vostre qüestionari omplert (totalment o parcial) a auscatalunya@coac.cat abans de finals de novembre.

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.