Experiments Cimàtics i Sonomorfismes

AuS-Girona
Data: divendres 19 d’abril, de 9:45 a 10.55 del matí
Lloc: Sala Rafael Masó planta baixa del COAC, Plaça de la Catedral 8 Girona
PastedGraphic-1
Conferència Bea Goller: Experiments Cimàtics i Sonomorfismes

Les darreres teoríes de la física com la Teoria de Cordes, apunten cap a una visió global de consolidació de les teories quàntiques amb les lleis de la relativitat general, en les què els elements constituents de la matèria son en sí mateixos filaments vibràtils. La relació vibració-matèria serà un dels fils conductors d’aquesta presentació. En aquest sentit la relació Arquitectura vs So, esdevé una articulació on entrecreuar i relacionar els dos móns. Les ones son un teixit conectiu de espai –temps d’unió amb el nostre entorn; una energía de comunicació i sensació, com tambè el marcatge continu sempre renovable del present. La ciència de la cimática demostra de forma visual com el so configura la materia a través de dispositius ressonants. A ‘Experiments cimàtics’ es podràn comprobar empíricament alguns d’aquests conceptes, mitjançant un dispostiu especial que de manera analògica i matèrica, genera patrons geomètrics a partir de certes freqüències. També s’explicaran altres tècniques de sonomorfismes basades en tècniques digitals, on en definitiva s’estableixen ponts entre la immaterialitat del so i els models 3D potencialment materials.
[Bea Goller CV]
Bea Goller es arquitecta i fundadora de l’estudi de disseny arquitectònic Congoritme Arqtes.
Ha combinat les tasques pedagògiques amb les de recerca.
Ha realitzat el Programa del Master d’ Arquitectura Efímera, primer a la Escola de Disseny Elisava i posteriorment a l’ ETSAB Escola Tècnica S. d‘Arquitectura de Barcelona.
Ha estat Professora del Programa de Cultura Arquitectura i Urbanisme Metropolis a la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) i al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), on també va impartir un
seminari als estudis de postgrau “Art i so Espaial” al 2003.
Ha estat curadora a la vocalía de cultura del COAC, i col.laboradora de la revista Quaderns.
Actualment està recercant temes interdisciplinaris sobre arquitectura so i ciencia, i realitzant el doctorat a la ETSAM, amb la investigació ‘Espais Sonors / Construir amb so’.
Bea Goller