JORNADA: l’AÏLLAMENT TÈRMIC

Lloc: Sala d’Actes COAC. Plaça Nova, 5, Barcelona
Data: dimarts 20 de setembre a les 18:00h

Quan s’introdueix l’objectiu de millorar el nivell de sostenibilitat en un edifici, la primera acció que es planteja gira quasi sempre a l’entorn de l’aïllament tèrmic. Aquest és doncs un element bàsic en el nostre camp, ja que és el primer en entrar en escena. Tothom l’utilitza, i tot i que la normativa en reguli el seu ús amb uns paràmetres mínims, conèixer bé el concepte i el material és primordial per arribar més enllà.
Des d’AuS volem conèixer millor aquest sector que evoluciona ràpidament, i debatre sobre els criteris d’aplicació. Parlarem de la contribució de l’aïllament tèrmic a l’eficiència energètica dels edificis al clima mediterrani: Quina contribució fa? Quina contribució no fa i cal buscar-la en altres elements? On s’ha d’ubicar? Quin paper juguen els ponts tèrmics, les condicions higromètriques, o la inèrcia tèrmica?Parlarem també de l’aïllament com a material: quins materials diferents tenim a la nostra disposició? Quin impacte ambiental i sobre la salut pot tenir cadascun d’aquests? Quines prestacions ens poden oferir i quins són els usos més adequats per a cadascun?

Podeu consultar les següents ponències:

Fabián López Plazas, Doctor Arquitecte i fundador de Societat Orgànica Consultoria Ambiental.


Diego Oliver, representant de Rockwool.

Toni Marín, editor de la revista Ecohabitar.

Enllaç a la documentació relacionada a la ponència de Lourdes Aira, arquitecta representant de RMT-Nita

Amb el patrocini de :

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.