L’hidrogen verd vector energètic de la descarbonització

https://youtu.be/ovuIJajsRqQ

Sessió oberta online
Data: dimarts 14 de setembre de 2021 de 18:30 a 20:30 hores

El dimarts 14 de setembre us oferirem una taula rodona dedicada a conèixer les possibilitats de l’hidrogen verd. Sota el títol de  “L’Hidrogen verd, vector energètic renovable per a la descarbonització de les ciutats el 2050: potencial i recorregut de l’Hidrogen verd en les matrius energètiques de la cadena de valor dels materials i el transport; de l’energia, les xarxes de subministrament i les centrals d’energia District H&C; a l’arquitectura i a l’urbanisme, per assolir la descarbonització de les ciutats el 2050“,  l’acte es realitza amb la  col·laboració del GIxSU, Grup d’Interès per la Sostenibilitat Urbana, integrat per AuS, el GBCe, Ecounión i la Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció. Aquestes entitats són al PERTE H2 CAT, La Vall de l’Hidrogen de Catalunya. 
 
El programa és el següent:
 
18:30h  Benvinguda a càrrec de Sandra Bestraten, Presidenta de la Demarcació de Barcelona del COAC
 
18:40h Presentació de la taula i introducció del debat a càrrec de Sergi López-Grado, membre d’AuS i president del GixSU
 
18:50h Inici de la taula rodona amb la presència de:
 
Jordi Cartanyà, coordinador de la Vall de l’Hidrogen de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili
 
Vall de l’Hidrogen de Catalunya: vols saber quins són els primers passos de la creació, a Catalunya, d’un ecosistema de generació i ús d’hidrogen renovable? L’hidrogen renovable serà un vector energètic clau per la neutralitat climàtica.
 
Juan Ramón Morante, director del IREC, Institut de Recerca d’Energia de Catalunya
 
Els gasos renovables en el sector residencial: els propers anys l’electrificació i la descarbonització comportaran canvis radicals en l’ús i consum d’energia. En aquest context, els gasos renovables, essencialment hidrogen i biometà, obtinguts a partir de la utilització d’energies renovables i font biogèniques del carboni ( residus, fangs,…) esdevindran una clara alternativa per substituir l’actual consum de font energètiques d’origen fòssil. En aquesta contribució es farà un repàs de la situació europea prevista pel 2030 i pel 2050 en l’ús de gasos renovables (H2, bio-SNG) partint de l’actual situació d’infraestructures disponibles, de les previsions d’inversions per  dur a terme las transformacions així com els costos previsibles de l’energia (€/kWh) i de les tecnologies disponibles. Tanmateix, també es presentaran noves perspectives i conceptes per nous edificis i comunitats energètiques.
 
Licinio Alfaro, cap del Departament de Construcció Sostenible de l’ITeC 
 
Quan la sostenibilitat ho aguanta tot: Reflexió sobre el concepte de Sostenibilitat que s’utilitza en els nostres dies, la parcialitat en la seva aplicació i el necessari, de fet, obligatori, canvi de rumb que ha de tenir la nostra presa de decisió en l’àmbit Arquitectònic, Urbanístic i Constructiu.
 
Jesús Hernández, CEO SOMFETS SL, Dr. Enginyer Industrial, Enginyer Tècnic Agrícola 
 
Xavier Sabaté, president de la Comissió Logístics Green Deal de Barcelona Centre Logístic Catalunya
 
20:00h    Debat i preguntes
 
20:20h    Conclusions i cloenda a càrrec de Núria Pedrals, presidenta d’AuS
 
Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.