PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

 

MISSIÓ

salut i el benestar dels seus habitants. Creiem necessari, per tant, promoure millors pràctiques dins la professió que contribueixin a aquesta transició, exigir marcs legals coherents amb els objectius de descarbonització i eines de finançament, i conscienciar a la societat en general. Però no construirem aquesta visió de l’arquitectura sostenible que necessitem del no-res, sinó incidint en els processos que estan determinant el futur. Construirem visions treballant sobre els problemes que es plantegen ara i a cada moment.

VISIÓ

Volem un món més sostenible, amb models de desenvolupament que contribueixin a la mitigació i a l’adaptació al canvi climàtic, a la reducció de la demanda energètica global i de producció de residus, i que assegurin la correcta conservació del patrimoni natural. Creiem en una visió del territori diferent, de recuperació del seu potencial productiu, tant de recursos com de models de gestió i d’habitabilitat. I per això pensem que hem d’estar en els grans debats territorials que determinen el model productiu que ha de coadjuvar a una societat sostenible.

OBJECTIUS

A Aus, com Agrupació del COAC, creiem necessari reforçar el nostre compromís com a arquitectes davant d’aquesta situació i que prenem part activa en l’assoliment d’un model de fer arquitectura i urbanisme més sostenible: independent del carboni i de les fonts energètiques no renovables, eficient en recursos, arrelat culturalment i territorialment, i motor de transformació sostenibilista de la societat. I no només volem donar a conèixer a arquitectes i a la societat en general la necessitat d’aquesta transició (“educant” al nostre col·lectiu i a la societat), sinó que també brindarem les eines necessàries per fer-ho possible.

Per això proposem intervenir activament en tots els processos de conformació del sector – socials, tècnics, normatius, etc.- fent-ne crítiques i aportacions que orientin cap a una vertadera sostenibilitat i denunciant clarament les direccions que suposin retardar o evitar la seva implantació.

REGLAMENT

Descarrega’t el document aquí

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.