Reunió Oberta: LEED i life-cycle cost analysis (LCCA)

Dins de la tasca de divulgació de la sostenibilitat que portem desenvolupant a AuS, rares vegades hem parlat dels paràmetres econòmics. Per això en aquesta reunió oberta ens vam centrar en com allò sostenible no és una despesa extra sinó una inversió econòmicament rendible.

Emmanuel Pauwels, economista i enginyer, fundador de Green Living Projects, ens va parlar de l’anàlisi de costos que s’utilitza en la certificació LEED, la més usada a nivell internacional.
Davant de la percepció que incorporar la sostenibilitat en un projecte implica un sobrecost inicial, ens va demostrar amb estadístiques sobre edificis LEED que això no té per què ser cert. I d’altra banda, va mostrar com els estalvis que s’aconsegueixen al llarg de la vida útil de l’edifici suposen uns guanys econòmics directes i indirectes a tenir molt en compte, i que cal saber comptabilitzar utilitzant factors adequats d’ajust anual del valor del diner, de l’energia i els recursos.

Consulteu aquí documentació addicional compartida per l’Emmanuel Pauwels:

Taules de Present Value Factor
Exercicis sobre LCCA, enunciats
Exercicis sobre LCCA resolts
Explicació sobre els exercicis 2 i 3

Lluís Grau, arquitecte i soci d’AuS, va anar més enllà explicant de quina manera la sostenibilitat, en l’edifici d’habitatges de Meléndez Valdés a Mataró va suposar un estalvi econòmic des del primer moment ja que l’alta eficiència de l’edifici va permetre la possibilitat de contractar l’electrificació bàsica i evitar la contractació del gas: només amb la capitalització de l’estalvi pel conceptes fixos de les factures corresponents es va cobrir sobradament la despesa de les instal·lacions energètiques (tèrmiques) projectades amb criteris de sostenibilitat.

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.