Sistemes d’informació energètica d’edificis: programa SEíS

seis

Lloc: Sala d’Actes del COAC, plaça Nova 5, Barcelona
Data: 20 de Novembre de 2013, 18:00h

Les dades relacionades amb l’eficiència energètica dels edificis són cada cop més abundants. Dades sobre consum i subministrament d’energia, monitorització d’edificis, simulacions o certificacions energètiques estan disponibles en bases de dades d’accés obert o privades. La combinació d’aquestes dades amb altres dades econòmiques, climàtiques, cadastrals, de perfil d’ús, de perfil de gestió, etc., obre noves possibilitats per analitzar el comportament real dels edificis i per millorar-ne els processos de disseny i gestió.

La manca d’informació adequada afecta a totes les etapes del cicle de vida de l’edifici, però això s’aguditza sobretot a la fase inicial, quan es prenen les decisions que tenen el major impacte en el seu rendiment futur. A fi de millorar la presa de decisions a les fases inicials d’un projecte seria útil tenir , per exemple, informació sobre indicadors de comportament energètic d’edificis similars en tipologia constructiva, perfil d’ús, clima, etc, o les relacions de cost-benefici dels sistemes constructius i instal•lacions utilitzats, obtingudes a partir del comportament real dels edificis existents.

Disposar d’accés a dades fiables i contínuament actualitzades obtingudes al llarg de les deferents etapes de la vida de l’edifici – des del projecte bàsic a la construcció, l’ús i la rehabilitació- milloraria el procés de presa de decisions a cada etapa per part de tots els actors implicats. Per a això es requereix del desenvolupament de sistemes d’informació energètica que facilitin l’accés a dades combinades obtingudes de diverses fonts, i el desenvolupament de serveis que permetin als agents implicats analitzar-los i utilitzar-los adequadament.

seis

SEíS – Un sistema semàntic d’informació energètica per integrar les dades energètiques dels edificis
http://www.seis-system.org

Durant els darrers cinc anys, el grup d’investigació ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle (salleurl.edu)  ha estat desenvolupant sistemes d’informació energètica aplicats per millorar l’eficiència d’edificis i ciutats a través de diversos  projectes d’investigació, europeus i nacionals. El resultat d’un d’aquests projectes és el sistema d’informació energètica SEíS que facilita el seu accés mitjançant les tecnologies de web semàntica. Les dades integrades al SEíS inclouen certificats energètics, descripcions d’edificis, simulacions energètiques, monitorització i dades climàtiques.
El sistema ha estat desenvolupat dins el projecte d’investigació RÉPENER (BIA-2009-13365)

repener

(http://arc.housing.salle.url.edu/repener/) que s’ha dut a terme de 2010 a 2013 amb el recolzament del Plan Nacional de Investigación finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad.

SEíS proporciona informació qualificada a diferents agents  –tals com administracions públiques, estudis d’arquitectura o enginyeria, consultors energètics i empreses de serveis energètics (ESCO o ESE) – que els  permetin millorar el seu procés de presa de decisions a través de las diferents etapes del cicle de vida de l’edifici, des del projecte fins la construcció, l’ús i la rehabilitació. Els usuaris poden descarregar i carregar noves dades, interactuant amb el sistema, i poden utilitzar els serveis que facilita per a accedir a la informació que necessiten.

Aquesta versió de SEíS representa un primer pas en la creació d’un sistema energètic més ampli que inclourà més dades y serveis. El sistema pot  ser millorat amb noves dades facilitades pels usuaris que es podran enllaçar a les dades semàntiques ja disponibles utilitzant la ontologia del sistema. A més, es podran afegir nous serveis als ja disponibles, per a  respondre a les necessitats dels diferents usuaris.

PROGRAMA DE LA SESSIÓ

 • Presentació dels projectes de la línia d’investigació sobre sistemes d’informació energètica del grup ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle, a càrrec de Leandro Madrazo, director del grup.
 • Presentació del sistema d’informació SEíS: dades i serveis (Leandro Madrazo, Álvaro Sicilia, Marco Massetti, Manuela Ianni)
 • Demostració dels resultats i valoració a càrrec de Gerardo Wadel i Marco Massetti
 • Taula rodona de debat sobre informació energètica d’edificis amb la participació de :
  Leandro Madrazo, director del Grup ARC i del projecte RÉPENER SEíS
  Juan Josep Escobar , Cap de la Divisió de Gestió Energètica de l’ICAEN
  Antoni García, Cap d’Instal·lacions del Gran Teatre del Liceu
  Anna Manyes, vocal de la Junta d’AuS i Energy Design Center Officer a Rockwool

2 comentaris. Leave new

 • Enric Prat Jiménez
  novembre 20, 2013 6:09 pm

  No he pogut assistir a aquesta conferència pero m’hagués agradat assistir-hi. Hi hauria cap manera de poder veure aquesta conferència on-line o off-line?

  • Aquesta tarda hem rebut molta i molt bona informació sobre les dades relacionades i el funcionament de la web semàntica SEÍS. Aviat podrem penjar el vídeo de la sessió. Gràcies Enric pel interès.

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.