Visita a l’edifici de La Borda – Sants –

Imatges visita https://photos.app.goo.gl/o3BLTkQsp6aePEAL7

Dilluns 3 desembre 2018 visita edifici residencial que la cooperativa La Borda ha finalitzat al barri de Sants de Barcelona.

Ara fa poc més d’un any vam tenir la oportunitat de visitar l’edifici en el procés de construcció, un procés que de fet es va iniciar el 30 de novembre de 2015, quan es constituí un dret de superfície per part de l’Ajuntament de Barcelona, en favor d’Habitatges La Borda, d’una parcel·la situada al carrer Constitució (un dels límits de Can Batlló) en sòl qualificat com a Habitatges amb Protecció Oficial (HPO). Aquest dret, de 75 anys de durada, suposa el pagament d’un cànon anual.

La qualificació d’HPO en règim general suposa uns topalls màxims de renda per les unitats de convivència potencialment cessionàries del dret d’ús d’un habitatge promoguts per la cooperativa. També estableix un màxim de quota d’ús associada a l’habitatge, cercant així que siguin assumibles pels sectors populars, un dels objectius centrals de la cooperativa.
El projecte és obra del col.lectiu La Col, que ens guiarà en la visita i ens d’un edifici de 6 plantes i estructura de fusta contralaminada

El programa de l’edifici planteja 28 habitatges de tres tipologies diferents (40, 50 i 76 m2 de mitjana) i tot un seguit d’espais comuns i comunitaris, que han de potenciar la vida comunitària a través de transicions entre l’espai privat i el públic. Tots ells s’articulen al voltant d’un pati central, un gran espai de relació que remet a les “corralas”, tipologia d’habitatge social i popular

http://www.laborda.coop/ca/projecte/arquitectura/
http://www.lacol.coop/projectes/cooperativa-dhabitatge-borda-progres/

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.