Visita l’edifici de La Borda i a Can Batlló

Lloc: Carrer Constitució 89 (08014) Barcelona
Data: dissabte 11 de novembre de 2017

Visita edifici residencial que la cooperativa La Borda promou al barri de Sants de Barcelona

més imatges

La Borda és una cooperativa d’habitatges en règim de cessió d’ús que persegueix l’objectiu d’oferir una alternativa d’accés a l’habitatge digne en el marc de recuperació del recinte de Can Batlló per part del seu veïnat. Formada per més d’un centenar de sòcies, promou aquests 28 habitatges socials i cooperatius per donar resposta a una necessitat general a través de fórmules basades en l’economia cooperativa i trransformadora i en l’empoderament de les comunitats. Es tracta de garantir el dret a l’habitatge recuperant el seu valor d’ús, posant èmfasi en el fet social d’habitar-lo, en comptes de ser considerat un bé de consum i al servei de les lleis del mercat. La propietat de l’edifici i del conjunt dels seus espais i habitatges romandrà sempre en mans de la cooperativa, mentre que les persones sòcies habitants en seran usuàries. El projecte aposta per viure en comunitat, a través de la interrelació entre habitants, en un projecte sostenible, basat en el suport mutu i en la implicació equitativa de les persones en la resolució de les seves necessitats. L’edifici desenvolupa l’aposta dels seus futurs usuaris de repensar l’habitar potenciant els elements més comunitaris i per un edifici amb el mínim impacte ambiental amb uns costos molt reduïts.

El 30 de novembre de 2015 es constituí un dret de superfície per part de l’Ajuntament de Barcelona, en favor d’Habitatges La Borda, d’una parcel·la situada al carrer Constitució, un dels límits de Can Batlló, en sòl qualificat com a Habitatges amb Protecció Oficial (HPO). Aquest dret, de 75 anys de durada, suposa el pagament d’un cànon anual.

La qualificació d’HPO en règim general suposa uns topalls màxims de renda per les unitats de convivència potencialment cessionàries del dret d’ús d’un habitatge promoguts per la cooperativa. També estableix un màxim de quota d’ús associada a l’habitatge, cercant així que siguin assumibles pels sectors populars, un dels objectius centrals de la cooperativa.

El projecte és obra del col.lectiu La Col, que ens guiarà en la visita i ens d’un edifici de 6 plantes i estructura de fusta contralaminada.

El programa de l’edifici planteja 28 habitatges de tres tipologies diferents (40, 50 i 76 m2 de mitjana) i tot un seguit d’espais comuns i comunitaris, que han de potenciar la vida comunitària a través de transicions entre l’espai privat i el públic. Tots ells s’articulen al voltant d’un pati central, un gran espai de relació que remet a les “corralas”, tipologia d’habitatge social i popular

Arquitectura

http://www.lacol.coop/projectes/cooperativa-dhabitatge-borda-progres/

I a continuació, també guiats per La Col, coneixerem la feina que s’ha dut a terme a Can Batlló. Es tracta d’un antic recinte industrial que el barri ha recuperat des del juny del 2011 per a la ciutadania , i on es du a terme un projecte autogestionat que impulsa la reutilització dels espais del recinte.

Can Batlló és un antic recinte fabril de finals del s XIX. Juntament amb l’Espanya Industrial i el Vapor Vell, conformava el cor industrial del sud de Barcelona, i va arribar a comptar amb 5.000 treballadores. El 1976, el Pla General Metropolità establia al recinte com a zona d’equipaments i espai verd. El 2011, la transformació del recinte encara estava bloquejada, tant per la immobiliària Gaudir com per administracions implicades. Aquell any, el veïnat de Sants i La Bordeta entren al recinte i ocupen el Bloc 11, que veurà néixer un procés participatiu per definir els usos i els projectes que es volen per Can Batlló. La recuperació veïnal del recinte explica una altre manera de fer ciutat, una construcció cooperativa de l’espai urbà. A dia d’avui ja son una realitat multitud de projectes comunitaris i d’altres s’estan desenvolupant com és el cas de la cooperativa La Borda.

https://www.canbatllo.org/

Rehabitar Can Batlló

 

 

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.